lördag 15 maj 2021

Marken vi lever av

 Endast 11% av jordens yta används till jordbruk. Det beror bland annat på att två tredjedelar av landytan inte har någon lämplig odlingsjord eller så är jordlagret för tunt.

Intressant tänker jag som om så mycket. Hur kan vi då göra för att alla skall kunna få mat som till mångt och mycket odlas, ja det har jag ju tyvärr inget svar på, men önskar att det finns någon som har det.


 


Inga kommentarer: